Avaleht

 

Sündmuste kalender


« August 2016 »
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

1. septembri aktus algab kell 9.00. Peale aktust ootavad klassijuhatajad õpilasi oma klassis. Valla buss väljub kell 11.00 vallamaja eest.

 

TUNNIPLAAN 

 

KOOLI SISSEASTUMINE 2016/2017 õppeaastaks

Kooli sisseastumiseks I klassi palume esitada järgmised dokumendid:
- avaldus (võib kirjutada kantseleis kohapeal);
- sisseastuja isikut tõendav dokument;
- vanema isikut tõendav dokument;
- koolivalmiduskaart (selle olemasolul);
- tervisetõend perearstilt.

Samuti palume tuua foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm.

Dokumendid palume esitada isiklikult kohale tulles juunikuu jooksul või alates 15. augustist.
Samuti võib dokumendid saata elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile kool@puurmani.edu.ee.
I klassi õpetaja kohtub vanematega 26. augustil kell 17.00 kooli saalis.
Täpsem info kooli kantseleist tel 773 7136.

Infoleht I klassi õpilaste vanematele koolitarvikute kohta asub siin.

————————————-

Hea lapsevanem,

Teavitame Teid, et Teie lapse t u r v a l i s u s e huvides on Puurmani Mõisakooli territooriumile viiva tee alguses liiklusmärk 331 „Sissesõidu keeld“. See keelab kõigi sõidukite edasisõidu. Vallavalitsuse otsuse alusel on lubatud kooli territooriumil sõita teenindaval transpordil, kooli töötajatel ja lossis korraldatud üritusel osalejatel.
Oma last autoga kooli toov või koolist viiv vanem peatub mõisa sissesõidu tee alguses asuval parkimist võimaldaval maa-alal, kus laps väljub ohutult autost ja liigub jalgsi koolimajja või koolipäeva lõpul siseneb autosse.

Margus Kask
direktor
19.11.2015

 
 
Folder Name

Puurmani Mõisakooli failide jagamis keskkond.