Avaleht

 

Kooli lastevanemate üldkoosolek 29.09.2016 kell 18.00
Puurmani Mõisakooli lastevanemate üldkoosolek toimub 29. septembril kell 18.00 kooli saalis. Esinema tuleb füsioterapeut Martin Toht teemal "Hea rüht". Samuti toimub informatsiooni jagamine õppeaasta tööst ja tegemistest.

 

TUNNIPLAAN 

 

 

Hea lapsevanem,

Teavitame Teid, et Teie lapse t u r v a l i s u s e huvides on Puurmani Mõisakooli territooriumile viiva tee alguses liiklusmärk 331 „Sissesõidu keeld“. See keelab kõigi sõidukite edasisõidu. Vallavalitsuse otsuse alusel on lubatud kooli territooriumil sõita teenindaval transpordil, kooli töötajatel ja lossis korraldatud üritusel osalejatel.
Oma last autoga kooli toov või koolist viiv vanem peatub mõisa sissesõidu tee alguses asuval parkimist võimaldaval maa-alal, kus laps väljub ohutult autost ja liigub jalgsi koolimajja või koolipäeva lõpul siseneb autosse.

Margus Kask
direktor
19.11.2015