Koolipere

 
Struktuur
 

D I R E K T O R

|
   |  
|
   

DIREKTORI
ASETÄITJA
ÕPPE– JA
KASVATUSTÖÖ
ALAL

 
HUVIJUHT
 
SEKRETÄR

|
   |  

KLASSIÕPETAJA
AINEÕPETAJA
LOGOPEED
PIKAPÄEVARÜHMA-
ÕPETAJA

   

RINGIJUHT