28.09.17 toimub iseseisva õppe päev

 
 

28. septembril 2017 leiab koolis aset iseseisva õppe päev, koolitunde ei toimu. Õpetajad annavad õpilastele selleks päevaks ülesanded, mis arendavad iseseisvat õppimist. Samas võivad õpilased ülesannete lahendamiseks ka grupitööd teha.

V, VI, VIII ja IX klass on sel päeval Keskkonnainvesteeringute programmi rahastuse toel õppekäigul Peipsi ääres. Tutvutakse Peipsi-äärse looduse ja Peipsi vesikonna väärtustega.

Õpetajatele toimub koolituspäev projekti "Puurmani, Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari kooli õpetajate pädevuste täiendamine õpilaste individuaalsel arendamisel - innovaatilised meetodid" raames. Koolituspäev keskendub professionaalse õpikogukonna moodustamisele ja juhtimisele. Koolitusel osalevad Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari koolide õpetajad. Koolitajad on Tartu Ülikoolist ning koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.