8. klassi õpilased – info loovtööde kohta

 
 
Esitamine elektrooniliselt 30. märts 2017 - arvo(at)puurmani.edu.ee 
Esitamine paberkandjal (kilest kiirköitja vahel) 13. aprill
Tööde kaitsmine (koos elektroonilise esitlusega) 21. aprill kl. 12.00
 
Arvo Sakjas
Õppealajuhataja