Innovaatiliste ideede lõpukonverents

 
 

Puurmani Mõisakool kutsub 04.01.18 toimuvale innovaatiliste ideede lõpukonverentsile. Adavere, Lustivere, Esku-Kamari ja Puurmani koolide õpetajad esitlevad grupitöid õppetöös kasutatavatest innovaatilistest metoodikatest, mis on välja töötatud õpikogukonna põhimõtteid arvestades. Alates 2017. a juunikuust on aset leidnud Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi vahenditest rahastatud nelja kooli projekt nüüdisaegse õpikäsituse ja koolikultuuri juurutamiseks. Projekti vältel on otsitud lahendusi, milliste meetoditega toetada koostöist ja õpilaste individuaalsetel vajadustel põhinevat õpikultuuri. "Leian, et need õpikogukonnas välja töötatud ideed annavad positiivse taganttõuke, et katsetada uusi meetodeid igapäevases õppetöös," ütles Puurmani Mõisakooli õppealajuhataja Teele Treiberg.
Konverentsile on oodatud kõik huvilised.

Lõpukonverens toimub 04.01.18 Puurmani Mõisakoolis.
Kava:
8:30 – 9:00 Saabumine, registreerimine
9:00 – 10:30 Ülevaade toimunud koolitustest, arutelu. Mida kogetust edaspidiseks kaasa võtta?
Projektide presentatsioonid (igal rühmal aega esitluseks 10 minutit)
10:30 – 10:45 Paus
10:45 – 12:15 Projektide presentatsioonid jätkuvad. Ajurünnak „Mis toimub peale projekti lõppemist?
12:15 – 12:45 Lõuna
12:45 – 14:15 Kokkuvõte osalejatelt laekunud tagasisidest. Tunnistuste kätteandmine.