Kooli õpilasesindus viib läbi “Hea eeskuju” konkursi

 
 

"Konkursiga "Hea eeskuju" soovime tunnustada neid noori, kes on viinud ellu midagi sellist, mis väärib teiste tähelepanu ja tänu," sõnas kooli õpilasesinduse liige Geterly Uustalu. Konkursile esitavad häid eeskujusid Puurmani kooli õpilased. Hea eeskuju on see, kes on aktiivne, tubli ja on teinud mõne silmapaistva hea ja ilusa teo.

Kandidaate saab üles seada elektrooniliselt e-kirjaga huvijuht@puurmani.edu.ee või asetada kirjalikult kooli postkasti. Kandidaatide esitamise aeg on 13.02 - 17.02.2017. Kandidaate hindab žürii, kuhu kuuluvad kooli juhtkonna, õpetajate, õpilasesinduse ning valla üldsuse esindajad. Konkursi võitja kuulutatakse välja koolis toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 23. veebruaril 2017.
Hea eeskuju konkursiga soovime esile tõsta headust, sõbralikkust ja aktiivsust.
Rohkem infot - Raina Rumvolt, huvijuht@puurmani.edu.ee.