Õppenõukogu koosoleku toimumine

 
 

Puurmani Mõisakooli õppenõukogu koosolek nr 193 toimub 15.06.2017 kell 13.00 bioloogia klassis.

PÄEVAKORD:

  1. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
  2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
  3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel või kiituskirjaga.
  4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.