PISA põhjal on Puurmani Mõisakooli õpilaste tulemused kõrged

 
 

PISA 2015 uuringu tulemused annavad teada, et Puurmani Mõisakooli õpilaste tulemused olid kõrgemad kui OECD, Eesti ja Jõgeva maakonna keskmised. PISA 2015 koordinaatori Gunda Tire sõnul oli uuringu põhivaldkond loodusteadus, väiksemas mahus ka funktsionaalse lugemise ja matemaatika ülesanded. "Eesti kõrged tulemused on märkimisväärne meie õpilaste, õpetajate ja koolide saavutus", sõnas Tire.

Koolile antud tagasiside näitab keskmisi tulemusi valdkonniti (loodusteadus, lugemine, matemaatika) ja õpilaste jaotust saavutustasemete põhjal. Samuti antakse ülevaade loodusteaduste tulemustest alamskaalade kaudu. Uuringus osalevate õpilaste valim antakse uuringu korraldajate poolt, keskendutakse 15-aastastele õpilastele. Puurmani koolist osales 2015. aastal 9 õpilast.
Täpsem koolile antud tagasiside leitav lingilt: PISA 2015 tagasiside - Puurmani Mõisakool

PISA uuringus on Eesti osalenud veel 2012, 2009 ja 2006. aastal. 

PISA (Program for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline hariduse hindamisprogramm, mis keskendub järgmistele küsimustele:

  • Kui hästi on noored valmis eesootavateks väljakutseteks?
  • Kas õpilased on võimelised analüüsima, põhjuseid leidma ja oma ideid tulemsulikult edastama?
  • Kui võimekad on õpilased oma oskuseid ja teadmisi reaalses elus rakendama?
  • Kas õpilase tulemus sõltub sellest, millises koolis ta on käinud ja millises peres ta üles kasvanud?

Allikas: http://www.innove.ee/pisa