Puurmani Mõisakool on liikuma kutsuv kool

 
 

Puurmani Mõisakool propageerib koolipere liikumist. Sel eesmärgil otsustati korraldada igal õppenädalal õpilaste jaoks üks tantsuvahetund ja üks mängude vahetund. "Proovime esialgu kahe vahetunniga," lausus huvijuht Raina Rumvolt. "Kui õpilastele need meeldivad, siis lisame tegevusi ka rohkematesse vahetundidesse," sõnas ta.

Õpilased peavad õppepäeva jooksul Puurmani koolis liikuma üsna palju, näiteks koolist u 400 meetrit eemal asuvasse võimlasse ja mõisa tõllakuuris asuvasse tööõpetuse majja. Samuti ei too vanemad õpilasi hommikuti kooli ukse ette, vaid laps peab liikuma parklast läbi pargi u 200 meetrit koolini. Ka õpetajad kasutavad tundides aktiivset liikumist soodustavaid meetodeid.

Puurmani Mõisakool kuulub alates 2018. a jaanuarist Liikuma Kutsuva Kooli programmi. Programmi kohta leiab täiendavat informatsiooni SIIT.