Puurmani Mõisakooli arengukava keskendub õnnelikkusele

 
 

Puurmani Mõisakooli visiooniks on saada õnnelike õpilaste ja kooli töötajaskonnaga piirkondlikuks kogukonnakooliks. "Leidsime kooli kollektiiviga, et peame tegutsema selle nimel, et õpilased kogeksid õppetöös eduelamust," sõnas kooli direktor Margus Kask. "Õpilaste vanemad soovivad, et lapsed oleksd koolis õnnelikud. Meie ülesanne on leida võimalused nii kooli õppe- ja huvitegevuste kui ka keskkonna ja tugisüsteemide arendamise kaudu õpilaste heaolutunde kasvatamiseks," sõnas direktor.
Puurmani Mõisakooli arengukavas on kirjeldatud kolm peamist kooli tegevuse valdkonda: õppetegevused, toetavad tegevused ja keskkond. Nendes valdkondades on kirjeldatud tegevussuunad eesmärkide saavutamiseks. Kooli üldtööplaanis nähakse ette iga õppeaasta kohta vajalikud tegevused arengukava elluviimiseks. Arengukava analüüsitakse õppenõukogus kaks korda aastas.
Puurmani Mõisakooli arengukava kinnitas Puurmani Vallavolikogu 15.06.2017. Arengukava on leitav SIIT.