Puurmani Mõisakooli õpetajad arendavad õppetöö meetodeid

 
 

Puurmani Mõisakool kirjutas Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavasse taotlusvooru arendusprojekti tänapäevase õpikäsituse rakendamiseks koolis ja innovaatiliste õppemeetodite leidmiseks.  SA Innove otsustas rahastada kooli esitatud projekti 9480 euroga. Projekti on kaasatud neli väikest kooli loodavas Põltsamaa vallas - Puurmani, Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari. "Projekti eesmärk on aidata õpetajatel kasutada tänapäevaseid innovaatilisi meetodeid õppetöös. Soovime koolis keskenduda õpilaste arendamisele lähtuvalt nende individuaalsusest ning antud projekt meid selles aitabki," sõnas Puurmani Mõisakooli direktor Margus Kask, kes on ka projektijuht.

Projekti tegevusteks on koolitused õpetajatele ja koolide juhtidele. Kokku leiab aset kuus seminari ja koolitust perioodil 2017 juuni kuni 2018 jaanuar.  Puurmani, Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari koolidel on soov täiendada õpetajate pädevusi õpilaste individuaalsel arendamisel ning arendada innovaatilisi meetodeid. Projekti eesmärgiks on aidata õpetajatel omandada pädevusi, mis toovad esile õppimise ja õpetamise mõnu.
Projekti tulemusel rakendatakse neljas osalevas koolis nüüdisaegsele õpikäsitusele tugineva organisatsioonikultuuri kolme põhimõtet: koostöine õpikultuur, iga õpilase individuaalset arengut toetav õpikäsitus, praktilised lõimingud õppeainete vahel.

Projekti rahastab ESF taotlusvooru "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" 2. taotlusvoor. Ühe projekti maksimaalne toetusemäär on 10 000 eurot, taotlusvooru kogusumma on 100 000 eurot. Kokku rahastati 2. taotlusvoorus 11 projekti.


free video website.