Õpilasesindus

 

Puurmani Mõisakooli Õpilasesindus 2017-2018 õa

PRESIDENT- GETERLY UUSTALU

HOOLEKOGU ESINDAJA- GETERLY UUSTALU

ÕPPENÕUKOGU ESINDAJA- CEITLYN VIRKS

PROTOKOLLIJA- GRETE KUKK

 

VII klass   LAURA RAMMUL

VII klass MAARJA KALMUS

IV klass    AIKI ALVISTE

V klass     MARILIIS SIIL

V klass MARTA LIISA SAAR

VI klass    MARKUS SCHAFFRIK

VIII klass GETERLY UUSTALU

VIII klass GRETE KUKK

IX klass    CEITLYN VIRKS