Projektid

 

Projektides osalemine 2013-2015

 

Puurmani mõisakool osaleb SA Archimedese projektis Elukestva Õppe Programm "Pick. Eat, Cure; - The use of Estonian and Hungarian native plants and animals in  gastronomy and folk medicine" perioodil 01.08.2013 - 31.07.2015 (Lepingu  nr. 2013-0018-COM07-PA-02).

 

 

EU_flag_Elukestva_oppe_programm_250x70