2017.a projektid

Fond, millest rahastus saadi Projekti nimi Projektijuht
SA Innove, Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond „Puurmani, Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari kooli õpetajate pädevuste täiendamine õpilaste individuaalsel arendamisel - innovaatilised meetodid“ Margus Kask

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Põhikoolide digitaristu toetusmeede; tahvelarvutite soetamine. Margus Kask
Keskkonnainvesteeringute Keskus Loodusringi loodusõppepäev Pärnumaal Reelika Rohtla
Keskkonnainvesteeringute Keskus Puurmani noorte loodusõppepäev Peipsi ümbruses Reelika Rohtla