Meie koolist

Järelevalve


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle
teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18,
Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle
teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18,
Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee