Meie koolist

Õppenõukogu


Puurmani Mõisakooli õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad 2019/2020 õppeaastal:

29.11.2019 kell 14.00
11.03.2020 kell 14.45
05.06.2020 kell 14.00
11.06.2020 kell 12.00
15.06.2020 kell 13.00
28.08.2020 kell 9.00

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tööd reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Puurmani Mõisakooli õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad 2019/2020 õppeaastal:

29.11.2019 kell 14.00
11.03.2020 kell 14.45
05.06.2020 kell 14.00
11.06.2020 kell 12.00
15.06.2020 kell 13.00
28.08.2020 kell 9.00

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tööd reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".