Meie koolist

Õppenõukogu


Puurmani Mõisakooli õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad 2020/2021 õppeaastal:

26.11.2020 kell 14.00
11.03.2021 kell 14.00
09.06.2021 kell 14.00
11.06.2021 kell 12.00
14.06.2021 kell 12.00
27.08.2021 kell 9.00

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tööd reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Puurmani Mõisakooli õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad 2020/2021 õppeaastal:

26.11.2020 kell 14.00
11.03.2021 kell 14.00
09.06.2021 kell 14.00
11.06.2021 kell 12.00
14.06.2021 kell 12.00
27.08.2021 kell 9.00

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tööd reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".