Meie koolist

Õppenõukogu

Puurmani Mõisakooli õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad 2017/2018 õppeaastal:

03.01.2018
08.06.2018
15.06.2018
30.08.2018

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tööd reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".